Thứ Tư, 20/03/2019
Home / Tình yêu (trang 2)

Tình yêu

Tôi bất chấp tất cả để yêu em

Có những lúc tôi thấy nhạt lắm nhưng hễ gặp em không thể nhạt được, chỉ muốn ôm thật chặt để em được cảm nhận tình thương mà tôi dành cho. Tôi add nick em từ khá lâu nhưng chẳng bao giờ nói chuyện cho đến khi em đăng tấm ...

Xem thêm »